Kerkbijdrage

 

Mede dankzij de steun van vele parochianen, vrijwilligers en andere betrokkenen kan onze parochie pastorale zorg verlenen, mensen in nood helpen en het kerkgebouw onderhouden. De kerk is een plek om troost te vinden, om moed en zegen te ontvangen voor alles wat u doet. De kerk is een plek waar ieder zichzelf kan en mag zijn; een plek waar God wordt gezocht en gevonden. Met uw bijdrage maakt u dit mede mogelijk! Zo kunt u – en met u vele anderen – blijven rekenen op de kerk in voor- en tegenspoed. We hebben er als parochie voor gekozen dat elke geloofsgemeenschap binnen onze parochie zelf verantwoordelijk is voor hun inkomsten en uitgaven.

kerkbalans.jpegElk jaar, in januari, houden we de aktie Kerkbalans. In deze aktie periode in het bijzonder, wordt aan de parochianen gevraagd om hun financiële bijdrage aan de parochie te voldoen middels een eigen opdracht of een machtiging tot incasso. U kunt uw vrijwillige financiële bijdrage overmaken op rekening NL16 RABO 0154 4025 24 t.n.v. De Goede Herder OLV van de Rozenkrans te Vinkel.

 

 

Giften

De Rooms Katholieke Kerk heeft van de Belastingdienst een ANBI-groepsbeschikking ontvangen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke bisdommen, parochies en andere instellingen die tot de Rooms Katholieke Kerk behoren zijn aangewezen als ANBI.

Dit is daarom ook van toepassing op de parochie De Goede Herder. Meer informatie hierover vindt U hier

Geloofsgemeenschap Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans

Lindenlaan 22
5382 JA Vinkel
073 - 5321245
info@Vinkeldgh.nl

Snel naar . . .

 

Vieringen

 

Rekeningnummer algemeen:
NL16 RABO 0154 4025 24