Nieuws

AKTIE KERKBLANS 2023

In de periode 14 t/m 28 januari houden wij weer onze jaarlijkse aktie kerkbalans.

In de enveloppe in uw brievenbus vindt u nadere informatie over deze aktie en hoe U hieraan kunt deelnemen.

Behalve een machtigingskaart vindt U deze brief ter aanbeveling.

Uw steun voor deze aktie is van onschatbare waarde.

Commissie Kerkbalans.

TERUGTREDEN PASTOOR OUWENS

Hier vindt u het Pastoorspraatje waarin de pastoor nadere uitleg geeft over zijn terugtreden.

De reactie op het terugtreden vanuit het Parochiebestuur vindt U hier

Het terugtreden van Pastoor Ouwens en de beperkte beschikbaarheid van priesters voor vervanging heeft het parochiebestuur genoodzaakt om het aantal vieringen in de vakantie periode te beperken. Na de vakantieperiode wordt het aantal vieringen opnieuw bezien.

Diensten in verband met een uitvaart  en bedieningen gaan onverminderd door.

 

Berichten

Als geloofsgemeenschap hebben wij dit jaar afscheid genomen van:

  Marjan van der Leest 1 augustus 2022
  Annie van de Ven - Verheijden 29 augustus 2022
  Jan Schoones 17 september 2022
  Cees Huismans 25 september 2022
  Piet Clement 25 september 2022
  Annie van der Loop - van Dijk 23 december 2022
  Riek Hubers - van Dijk 25 december 2022
  Ant van den Hanenberg - van Schaijk 5 januari 2023
  Anneke Voets - van Oss 11 januari 2023
  Marie
van Dijk - van Rooij
21 januari 2023
 
Marie
van Lokven - van der Cammen
14 februari 2023
 
Jo
van Dinther - van Gogh
20 maart 2023
 
Martin
van den Berg
28 maart 2023
  Henk Smits 17 april 2023
  Theo van den Braak 22 mei 2023
  Marja van den Berg - van Erp 10 juni 2023
  Marie van Gogh - Pennings 21 juli 2023
  Jo van der Valk 22 juli 2023
  Leen van den Elzen - van Grinsven 21 augustus 2023
  Tonny Van Wanrooij - Wassenberg 20 september 2023
 

Dat zij mogen rusten in vrede.

Geloofsgemeenschap Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans

Lindenlaan 22
5382 JA Vinkel
073 - 5321245
info@Vinkeldgh.nl

Snel naar . . .

 

Vieringen

 

Rekeningnummer algemeen:
NL16 RABO 0154 4025 24